sakramen perkawinan

Tata upacara dan pilihan doa dan bacaan untuk upacara saling menerimakan sakramen perkawinan

Tuesday, February 07, 2006

Doa Umat

D O A U M A T

Pilihan 1

P : Saudara-saudara terkasih, kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian nikah di hadapan Allah dan di hadapan para hadirin. Marilah kita mendoakan mereka, agar mereka tetap bahagia dalam lindungan Tuhan.

L : Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga mereka mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Kami mohon

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya dalam masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama, dan keluarga mereka aman sentosa. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga orang tua mereka merasa terhibur karena menyaksikan kebahagiaan anaknya, sehingga pengantin baru ini sungguh diterima dalam lingkungan kaum kerabatnya. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P : Ya Tuhan, Allah kami, peliharalah saudara saudara kami ini dalam cintaMu, teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup, dan bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia. Demi Kristus, pengantara kami.

Pilihan 2

P : Marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini, untuk sanak saudara mereka dan untuk seluruh umat Allah.

L : Ya Tuhan, pencipta dan pembimbing manusia, lindungilah kedua mempelai ini dan persatukanlah mereka dalam cinta kasih. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Ya Tuhan, pemberi hidup dan sumber selamat, berkatilah kedua mempelai ini dan hiburlah hati mereka dalam anak-anaknya. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Ya Tuhan, pemberi damai dan kesejahteraan, dampingilah kedua mempelai ini, berilah hasil gemilang kepada pekerjaan mereka dan peliharalah sanak saudara mereka dalam kerukunan. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Ya Tuhan, pelindung dan penyelamat kami, tunjukkanlah belas kasihMu kepada kami semua dan limpahilah keluarga-keluarga kami dengan kurniaMu. Kami mohon

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Ya Tuhan, gembala dan penghibur umat, bahagiakanlah arwah nenek moyang keluarga ini dan terimalah mereka dalam perjamuan nikah PuteraMu. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P : Ya Tuhan, Bapa yang mahabaik, Engkaulah sumber cinta kasih. Semoga kedua mempelai ini tumbuh dalam cinta dan hidup dalam kerukunan dan damai, sampai akhirnya Engkau memanggil mereka kepada kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus, pengantara kami.

Pilihan 3

P : Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah, agar ia menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih, dan melimpahi mereka dengan berkatNya.

L : Semoga kedua mempelai ini tetap hidup dalam cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain dan saling menghormati. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tekun dalam doa, dan murah hati kepada kaum fakir miskin. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga mereka bersukacita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang menangis, dan seia sekata dalam hidup mereka bersama. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga mereka membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang, bersemangat dan rajin dalam pekerjaan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Semoga mereka mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan bersahaja, serta tahu berterima kasih dan membalas budi. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P : Allah yang mahamurah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hambaMu ini tetap Kaupelihara dalam kerukunan dan damai sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati, dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Kristus, pengantara kami.

Pilihan 4

P : Saudara-saudara terkasih, marilah menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan atas terlaksananya saling menerimakan sakramen perkawinan ini.

Mempelai pria: Allah Bapa di surga, hormat dan puji syukur kami haturkan kepadaMu atas segala anugerah yang telah Kauberikan kepada kami. Lebih-lebih karena pada hari ini, kami berdua telah Kaupersatukan dalam ikatan suci sakramen perkawinan. Ya Bapa, kami serahkan dalam tanganMu, keluarga yang baru kami bangun ini, agar kami dapat selalu hidup dalam jalinan cinta kasihMu. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

Mempelai Wanita: Allah, Bapa yang mahabaik, pujian syukur teriring ucapan terima kasih bagiMu karena kami telah Kauanugerahi orang tua yang telah mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Kauberikan pula saudara-saudara yang telah menemani dan mendampingi kami. Curahkanlah berkatMu. Dampingilah mereka agar selalu dapat hidup rukun, dan mengalami damai sejahtera, sehat lahir dan batin. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

Mempelai berdua: Terimalah pula ungkapan syukur kami, ya Allah bersama dan untuk Romo ....., seluruh anggota koor dan semua Saudara yang telah menyemarakkan perayaan suci ini. Berkatilah mereka, agar selalu merasakan kebahagiaan hidup, baik di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat. Semoga kami senantiasa Kaupersatukan, agar kelak dapat bersatu kembali dalam perjamuan abadi di surga. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

Mempelai berdua: Bapa yang mahabaik, dalam rasa sukacita ini, kami mengingat pula saudara-saudari kami yang telah Kaupanggil menghadap ke hadiratMu (.... bisa disebutkan ....). Mereka pun telah berjasa bagi kami sehingga kami mampu mengalami kasih setiaMu yang tanpa batas. Lindungilah dan naungilah mereka dalam kasih setiaMu itu. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Bapa yang mahabaik, terimalah ucapan syukur yang disampaikan dengan hati tulus iklas dan murni oleh kedua saudaraa kami ini. Sertailah mereka dalam menjalani hidup berkeluarga. Semoga keluarganya menjadi saksi kehadiranMu yang penuh kasih di tengah masyarakat kami. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Bapa yang mahabaik, dalam suasana penuh syukur ini perkenankanlah kami memohon dengan rendah hati, agar kamipun semakin teguh dalam kepercayaan akan kehadiran dan kasih setiaMu kepada kami. Semoga kami boleh ikutserta membangun dunia ini menjadi kerajaan kasih sejati, sesuai dengan teladan Kristus PuteraMu. Kami mohon ....

U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

P : Allah Bapa yang mahamurah, Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hambaMu ini tetap Kaupelihara dalam kerukunan dan damai sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati, dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Kristus, pengantara kami.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home